SLMW MAZOWSZE
 
SMLW    Mazowsze
Historia
Początki  Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  „Mazowsze”  sięgają 1982 roku, która rozpoczęła działalność jako „ Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Ciechanowie”. Zebranie założycielskie odbyło się 27 lipca 1982 roku, obecnych było 71 członków założycieli, którzy reprezentowali 22 zakłady pracy i organizacje społeczne z Ciechanowa.   W  tym  czasie   Ciechanów,  stolica  siedem   lat   wcześniej   powołanego   województwa,  prężnie   rozwijała  się i funkcjonowało tu wiele zakładów produkcyjnych od przetwórstwa spożywczego po zakłady obróbki metali, fabrykę domów, zakłady transportowe, zakłady budowlane i fabrykę maszyn górniczych. Rozwijała się też wojewódzka administracja państwowa, która potrzebowała kadry urzędniczej. To właśnie oczekiwania mieszkaniowe pracowników Dzielnicy Przemysłowej i urzędników administracji miała zaspokoić nowo powstająca Spółdzielnia. Pierwsze cztery lata działalności Spółdzielni upłynęły na uregulowaniu jej statusu formalno prawnego oraz na pozyskiwaniu i  przygotowaniu  terenów   budowlanych i kredytów inwestycyjnych. Pierwszy budynek stanął w 1986 roku na osiedlu Płocka i liczy 24 mieszkania. W 1986 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym postanowiło zmienić charakter Spółdzielni a także jej nazwę. W wyniku tej zmiany Spółdzielnia międzyzakładowa została przekształcona w Spółdzielnię budownictwa powszechnego i otrzymała nazwę SMLW „ Mazowsze”. Zakładano, że nowa Spółdzielnia da szansę na mieszkania  nie  tylko  pracownikom   zakładów   produkcyjnych i urzędów, ale także skróci kolejkę oczekujących w Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zamek”. Od 1986 roku, Spółdzielnia „ Mazowsze” wybudowała 35 budynków mieszkalnych. W ten sposób powstały trzy osiedla: Płocka, 40-lecia i Jeziorko,  w których znajduje się 1305 lokali o łącznej powierzchni 76.051,67 m2. Od roku 2007  realizowane są wnioski członków Spółdzielni o ustanawianie odrębnej własności lokali, wobec wyodrębnionych lokali  zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia wykonuje zarząd powierzony,Ponadto w zasobach znajduje się 23 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej 1.372,56 m2 i 114 garaży dla samochodów osobowych o powierzchni 2.128,30 m2